Nordunet3 utlyser midler

01.09.2005
Nordunet3-programmet åpner nå for å sende inn prosjektforslag. Søknadsfristen er 15. oktober 2005. Godtatte prosjekter forventes å starte i januar 2006 og vil til sammen motta en årlig bevilgning på 1 million €.
Nordunet3 er et samarbeidsprosjekt mellom NordForsk, den Nordiske samarbeidskomiteen for naturvitenskap (NOS-N), Nordisk ministerråd og NORDUnet A/S.

Nordunet3 er et fireårig tematisk internett-forskningsprogram, som gir støtte til forskning på teknologi som er avgjørende for implementering og bruk av neste generasjon av internett. Nordunet3 kommer til å støtte en rekke forskningsprosjekter og har som mål å styrke samarbeidet om nordisk internett-forskning og dens internasjonale gjennomslag.

Nordunet3 er den tredje i en serie av fellesnordiske nettverkforskningsprogrammer og bygger på en solid tradisjon for nordisk tradisjon for samarbeid i forskningsnettverk.

Les mer hos Nordunet3
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her