NorFA og NCoE lanserar nordiska forskarskolor

30.10.2002
Det samnordiska programmet för spetsforskningsenheter initieras nu av de nordiska forskningsråden inom naturvetenskap, miljövetenskaper och teknik i samarbete med Nordiska ministerrådet. NorFA beviljar medel till två nordiska forskarskolor inom ramen för programmet.
Det samnordiska programmet för spetsforskningsenheter initieras nu av de nordiska forskningsråden inom naturvetenskap, miljövetenskaper och teknik i samarbete med Nordiska ministerrådet. NorFA beviljar medel till två nordiska forskarskolor inom ramen för programmet.

NorFAs rektor Hans Guðmundsson presenterade forskarskoleinitiativet i ett pressmöte i Helsingfors 31.10.02.

Syftet med programmet är att höja den nordiska forskningens vetenskapliga nivå och att göra den nordiska forskningen internationellt synligare. Programmet genomförs åren 2003–2007, och dess årliga finansiering uppgår till ca 10 miljoner danska kronor (ca 1,35 milj. euro).

NorFA beviljar medel till två forskarskolor med 1,7 milj. norska kronor årligen (ca 230,000 euro) inom ramen för programmet. Denna nya satsning har till ändamål att koppla spetsforskningsenheter och forskarskolor för att stärka kvaliteten i nordisk forskarutbildning genom internationell samverkan.

De nordiska forskarskolorna är:

_____________________________________________________________

Biosphere-Carbon-Aerosol-Cloud-Climate Interactions
Professor Markku Kulmala, Helsingfors Universitet og
Professor Anders Lindroth, Lunds Universitet

Senteret undersøker de grunnleggende atmosfæriske prosesser, økosystemprosesser, aerosol-cloud-climate-interaksjon og ulike prosesser og påvirkninger mellom klimaet og økosystemene.

Aktivitetene innen forskerskolen er mobilitet av PhD-studenter, felles gjesteforelesere, gjesteprofessorer, seminarer/workshops/kurs for PhD-studenter og post.docs, opplæring av veiledere og utvikling av nye veiledningsmetoder.

Forskerskolen gir en internasjonal ramme og bedre arbeidsvilkår for forskerne.

_____________________________________________________________

Nordic Graduate School of Ecological Dynamics (”EcoGrad”) Professor Nils Chr. Stenseth, Universitetet i Oslo

Senteret skal studere virkningen av klimavariasjoner på økologiske prosesser, helt fra enkeltbestander av f. eks fisk og vilt, til hele økosystemer. I gruppen inngår forskere fra områder som økologi, biologi, statistikk og matematikk. Professor Stenseth og hans kolleger er internasjonalt anerkjente forskere innen klimapåvirkning av dyrepopulasjoner, og de har publisert arbeider i tidsskrifter som Nature og Science.

Målet med forskerskolen EcoGrad er å skape et miljø for forskerutdanning innenfor rammen av senteret for å binde forskning og forskerutdanning tettere sammen. Forskerutdanningsbiten skal organiseres rundt årlige forskningstoppmøter, hvor de unge forskerne blant annet får anledning til å diskutere sine arbeider med internasjonalt anerkjente forskere. Disse toppmøtene blir fulgt opp med PhD-kurs og workshops, og kollaborativ forskning blant PhD-kandidatene vil også finne sted.

_____________________________________________________________

Mer informasjon om forskerskolene?
NorFAs rådgiver Torkild Vinther
Tel. +47 23 35 45 63
torkild.vinther@norfa.no

Les mer om forskerskolene/NCoE
Finlands Akademi
Norges Forskningsråd
Universitetet i Oslo
Det norske Utdannings- og forskningsdepartement
Forskning.no
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her