NorFA søker ny rektor

19.06.2003
NorFA søker ny rektor. Søknadsfrist 31. juli 2003.
NorFAs sekretariat. Foto S. Jarild
NorFA er en institusjon innen Nordisk Ministerråds organisasjon hvis oppgave er å skape samarbeid innen nordisk forskerutdanning og forskning med en visjon om å styrke Nordens internasjonale posisjon som en ledende kunnskapsregion. NorFA initierer og finansierer nordiske forskerskoler, nettverk, forskerkurs, gjesteprofessorer og mobilitetsstipendier, samt forvalter fire av Nordisk ministerråds tematiske forskningsprogrammer. NorFA stimulerer til samarbeid mellom de nordiske aktører for utvikling av forskerutdanning i Norden gjennom pilotprosjekter, utredninger, konferanser og seminarer. NorFAs budsjett for 2003 er 50 MNOK. NorFA er sentralt plassert i Oslo.

Rektor/Institusjonssjef
Nordisk forskerutdanningsakademi

NorFA er en institusjon innen Nordisk Ministerråds organisasjon som arbeider for forskerutdanning med Norden som felles internasjonal plattform. NorFA er en spennende flernasjonal arbeidsplass med ni ansatte som arbeider i team: rektor, administrasjonssjef, tre seniorrådgivere, informasjonsrådgiver, økonomikonsulent og to administrative konsulenter. NorFA har et inspirerende og inkluderende arbeidsmiljø.

Rektor er ansvarlig for å lede og utvikle NorFA i samarbeid med NorFAs styre som består av en representant fra hvert av de nordiske land. Styret har det overordnede ansvar for NorFAs virksomhet. Foruten den daglige ledelse av NorFA vil rektors arbeid være eksternt relasjonsskapende på nordisk, europeisk og internasjonalt nivå mot forskerutdannings-miljøer, forskningsfinansierende miljøer, myndigheter og andre aktører.

Forskerutdanning vil ha en sentral plass på framtidens forskningspolitiske arena i utviklingen av det nordiske og europeiske forskningsrommet. Den pågående dialog om det nordiske forskningssamarbeidets framtidige organisasjon gir en interessant mulighet for påvirkning og videreutvikling av NorFA som nordisk institusjon.

Den blivende rektor forventes å ha en akademisk utdannelse på PhD-nivå, bred erfaring fra lederposisjon, økonomi og administrasjon, forskning og forskerutdanning, samt strategisk og forskningspolitisk arbeid. Hun/han må ha god innsikt i nordiske spørsmål, snakke og skrive dansk, norsk eller svensk samt engelsk.

Personen vi søker må være kreativ, inspirerende og ha gode samarbeidsevner. NorFA arbeider gjerne i team. Den blivende rektor må trives med slike arbeidsformer og være en god relasjonsskaper. Det tilbys et krevende og interessant arbeid i en dynamisk organisasjon.

Rektor ansettes av Nordisk Ministerråd på en fireårig kontrakt med mulighet for forlengelse i ytterligere fire år. Statsansatte har rett til permisjon fra annens stilling under hele kontraktsperioden. Lønn og ansettelsesvilkår fastsettes av Nordisk Ministerråd.

Nærmere opplysninger om stillingen gis av:

Styreformann Hans Siggaard Jensen,
tlf. + 45 39 55 99 33/+45 40 41 45 93

eller

Mercuri Urval ved Harald Hjertø,
tlf. +47 22 51 45 84/+47 975 59 023.

Søknad og kortfattet CV merket ”Rektor/Institusjonssjef – 23.13486” sendes til Mercuri Urval, fortrinnsvis pr. e-post: oslo.no@mercuriurval.com eller til Postboks 200 Skøyen, 0213 Oslo.

Søknadsfrist: 31. juli 2003.

www.mercuriurval.no
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her