NorFA søker seniorrådgiver

27.05.2004
Som seniorrådgiver i NorFA får du anledning til å arbeide med forskerutdanning og forskningsadministrative og -politiske oppgaver på nordisk og internasjonalt nivå. Søknadsfristen er 15. juni 2004.
NorFA er en institusjon under Nordisk Ministerråd. Vår målsetting er å skape økt samarbeid innen nordisk forskerutdanning og forskning, og visjonen er å styrke Nordens internasjonale posisjon som en ledende kunnskapsregion. NorFA initierer og finansierer nordiske forskerskoler, nettverk, forskerkurs, gjesteprofessorer og mobilitetsstipendier, samt forvalter fire av Nordisk Ministerråds tematiske forskningsprogrammer. NorFA stimulerer til samarbeid om utvikling av nordisk forskerutdanning gjennom pilotprosjekter, utredninger, konferanser og seminarer. NorFA har et økende engasjement i Europas nordlige region, bl.a. innen Baltikum og Nordvest-Russland. NorFAs budsjett for 2004 er 65 MNOK. NorFA er samlokalisert med andre nordiske organisasjoner i moderne lokaler i Oslo sentrum.

NorFA søker seniorrådgiver
Som seniorrådgiver i NorFA får du anledning til å arbeide med forskerutdanning og forskningsadministrative og -politiske oppgaver på nordisk og internasjonalt nivå. Du vil arbeide med oppgaver som varierer fra søkerveiledning og søknadsbehandling til påvirkning av nye satsingsområder og ytterligere internasjonalisering av forskerutdanningen i Norden. I tillegg vil du drive aktiv nettverksbygging og initiering av samarbeid mellom ledende forskerutdanningsmiljøer i
Norden og i Europa for øvrig. Du vil også lede interne og eksterne prosjekter.

Du har høyere utdanning, gjerne med doktorgrad. Du har erfaring fra forskningsrelatert arbeid, gjerne gjennom nordisk eller annet internasjonalt samarbeid, f. eks. med Baltikum, Nordvest-Russland, EU-systemet etc. Stillingen er åpen for søkere med fagbakgrunn fra alle akademiske områder, og du bør være motivert for å arbeide med forskerutdanning og forskningspolitiske og -administrative oppgaver. Du må beherske et skandinavisk språk og engelsk flytende både muntlig og skriftlig.

Vi tilbyr en selvstendig stilling, utfordrende oppgaver og muligheter til å påvirke institusjonens utvikling. NorFA er preget av teamarbeid, vi har et godt sosialt miljø og oppfordrer til initiativ og kreativitet. Stillingen innebærer opprettholdelse og utvikling av en bred faglig kontaktflate innen ledende forskerutdanningsmiljøer. En del reisevirksomhet må påregnes. NorFA følger den norske stats lønnsregulativ. Vi tilbyr en åremålsstilling (sv. ‘visstidsanställning‘) på fire år, med mulighet for forlengelse. Statsansatte har rett til permisjon fra nåværende stilling. Medarbeidere som rekrutteres fra et annet land enn Norge, har krav på noe kompensasjon knyttet til etablering og merutgifter for bosetning utenfor hjemlandet. Vi tilstreber en balanse mht alder, kjønn og nasjonalitet.

Eventuelle spørsmål kan rettes til:
NorFAs rektor Anders Örn, tlf. +47 23 35 45 60
NorFAs administrasjonssjef Anne Ullmann, tlf. + 47 23 35 45 48
Mercuri Urval v/Harald Hjertø, tlf. + 47 22 51 45 84

Send oss i første omgang en kortfattet søknad med CV. Attester og vitnemål vil vi eventuelt be om senere. Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt.

Søknad merket ”Seniorrådgiver – 23.13796” sendes senest 15. juni 2004 til
Mercuri Urval, fortrinnsvis pr. e-post: oslo.no@mercuriurval.com
eller til:
Mercuri Urval
Postboks 200 Skøyen
0213 Oslo
Norge
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her