NorFA støtter 27 nye forskerutdanningskurs

18.10.2004
Styret i NorFA bevilget 14. oktober støtte til 27 nye forskerutdanningskurs i 2005. I alt ble det besluttet å bevilge nær 10 millioner NOK til kursene, mens det var søkt om det dobbelte.
Det er naturvitenskap som topper listen med sju innvilgede kurs, mens humaniora ligger rett bak med seks innvilgede. På en delt tredjeplass kommer samfunnsvitenskap og tverrvitenskaplige forskerkurs med fem innvilgede. Innvilgelsesprosenten i år ligger på 42 prosent, mot 40 prosent i fjor og 54 prosent i 2002.

I et femårsperspektiv har det tidligere vært innvilget flest søknader innen naturvitenskap, mens humaniora og samfunnsfagene har ligget litt etter. I år er dette endret.

Det har vært en markant økning i søknader innen naturvitenskap. Antallet søknader innenfor de andre områdene har vært stabilt.

Det kom 16 søknader fra Sverige, Norge og Danmark, mens det kom 14 fra Finland. Det kom en søknad fra Færøyene, en fra en nordisk institusjon og en fra Litauen. Det ble bevilget støtte til sju forskerkurs med hovedsøker fra Finland og Sverige, fem med hovedsøker fra Danmark og Norge, en med hovedsøker fra Færøyene, Litauen og en nordisk organisasjon.

14 prosent av søknadene hadde kvinnelig hovedsøker. Innvilgelsesprosenten for kvinnelige søkere er i år 50 prosent, mens de for mannlige søkere er 40. Verken landbakgrunn eller kjønn har vært tatt hensyn til i søknadsbehandlingen.

I alt kom det inn 65 søknader, noe som er to færre enn i fjor. Alle søknadene er blitt bedømt av ett av NorFAs fagpaneler. Det er første gang på noen år at NorFA igjen tar i bruk fagpaneler i bedømmingen av søknader. Det har vært satt sammen et panel som dekker naturvitenskapelige, tekniske og medisinske søknader og ett som dekker søknader innen humaniora og samfunnsvitenskap. I tillegg har et nordisk høringsorgan vurdert søknader innen jord- og skogbruksforskning.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her