NorFA uppgår i NordForsk

19.12.2004
NorFA uppgår den 1 januari 2005 i en ny organisation under namnet NordForsk.
NorFA uppgår den 1 januari 2005 i en ny organisation under namnet NordForsk, Nordic Research Board.
Denna nyetablerade organisation övertar då ansvaret för stöd till och koordination av nordisk forskning och forskarutbildning. NordForsk kommer även att ha en policyfunktion. NorFAs nuvarande verksamhet kommer helt att uppgå i den nya organisationen NordForsk. Sekretariat kommer liksom tidigare att vara samlokaliserat med Nordisk InnovationsCenter och Nordisk Energiforskning på Holbergsgate 1 i Oslo.

NorFAs nuvarande verksamhet som finansiär av forskarskolor, forskarkurser, nätverk, mobilitet och planeringsaktiviteter kommer att inkluderas inom NordForsks område. Eventuella ändringar i inriktningen av verksamheten kommer att varslas om i god tid. Under hösten 2004 beslutades bl.a. om stöd till forskarkurser och nya nätverk med start under år 2005. Att NorFA blir NordForsk förändrar inte dessa beslut. En praktisk konsekvens av omorganisationen är att NordForsks logo skall användas vid annonsering och publicering av information om forskarkurser och nätverk. NordForsks logo kan hämtas her.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her