NorFAs jubileum

12.11.2001
NorFAs 10 års jubileum i Åbo NorFAs 10 års jubileum firades på ett värdigt sätt dagarna 28-30 september med ett seminarium på Åbo Akademi, festligheter på Åbo slott och ett bildande socialt program med institutionsbesök i innovationens tecken, kultur- och naturupplevelser.
NorFAs 10 års jubileum firades på ett värdigt sätt dagarna 28-30 september med ett seminarium på Åbo Akademi, festligheter på Åbo slott och ett bildande socialt program med institutionsbesök i innovationens tecken, kultur- och naturupplevelser.

För jubileumsseminariet hade NorFA valt forskningsetik och finansiering som tema under rubriken ”Forskningens idealer under press” som förbereddes i samråd med en liten expertgrupp. Detta grundläggande tema utgör en allt viktigare del av forskarens vardag i tider där målsättning och relevans efterfrågas som aldrig förr. Det är därför viktigt att man i Norden tillsammans reflekterar omkring gemensamma lösningar och angreppssätt i den globala verkligheten. De fyra föreläsarna förmedlade på ett utmärkt sätt sina intressanta synpunkter till de nära 100 deltagarna som representerade såväl forskningens som forskningspolitikens arena. Seminariet var, som all NorFAs verksamhet, speciellt riktat till de unga och blivande forskarna och det är vår förhoppning att speciellt de omkring 24 deltagande forskarstuderande fick en tankeväckare och drar lärdom av detta inför egen framtid.

NorFA vill härmed tacka alla som deltog i jubileet och speciellt till föreläsare, expertgrupp och alla andra som genom sin medverkan gjorde NorFAs 10 års jubileum till en händelse att minnas. Ett speciellt tack till Tryggve Forssell från företaget Konfer som med sina bejublade framträdanden i olika skepnader gjorde jubileet till en fest i renässansens tecken.

Läs mer:
Styrelsens ordförande Mirja Saaris tal.
Reportage från jubileumsseminariet av Peter Siegfrids.
Jubileumsdikt av Hedvig Buene.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her