NorFAs jubileumsarangement - "Forskningens idealer under press"

18.04.2001
Nordisk Forskerutdanningsakademi, NorFA, markerer sitt 10-årsjubileum med å rette blikket framover – mot en verden der forskningen inngår i stadig flere samfunnsmessige sammenhenger og der den enkelte forsker stilles overfor nye og kompliserte krav. Disse krav setter de klassiske forskningsidealene under press.

Nordisk Forskerutdanningsakademi, NorFA, markerer sitt 10-årsjubileum med å rette blikket framover – mot en verden der forskningen inngår i stadig flere samfunnsmessige sammenhenger og der den enkelte forsker stilles overfor nye og kompliserte krav. Disse krav setter de klassiske forskningsidealene under press.

På Jubileumskonferansen i Åbo vil NorFA derfor fokusere på forskningsetikk og inviterer politikere, embetsmenn og forskerstudenter til en dialog om den nordiske forskningens etiske grunnlag i årene framover.

”Kunnskap er makt”, fastslo Francis Bacon allerede i 1597 – en uttalelse som er mer aktuell i dag enn noensinne. Vi beveger oss inn i det såkalte kunnskapssamfunnet, der økonomi og vekst er avhengig av hurtig og framgangsrik forskning. Samtidig reduseres de offentlige forskningsressursene på mange hold. Næringslivet oppfordres til å bidra mer aktivt i forskningen. Samfunnets økende behov for kunnskap som kan tas i bruk raskt, og næringslivets behov for større fortjeneste, er to tendenser som ikke alltid er forenlige med forskersamfunnets klassiske idealer om frihet, kreativitet, åpenhet og kommunikasjon – og med kravet om at forskningsresultater må være offentlig tilgjengelige og etterprøvbare.

Jubileumskonferansens program tar utgangspunkt i følgende overgripende spørsmål:
-----------------------------------------------------------------------------
Hva skjer med forskningsidealene i møtet med en tøff økonomisk virkelighet?
-----------------------------------------------------------------------------

NorFA legger vekt på at det blir et betydelig innslag av forskerstudenter blant deltakerne og vil derfor dekke deres reise- og oppholdskostnader. Totalt er det reservert 40 plasser for forskerstudenter, etter følgende fordeling: 8 fra Danmark, 8 fra Finland, 8 fra Norge, 8 fra Sverige, 4 fra Island og 4 fra Nordens nærområder (Baltikum og Nordvest-Russland). NorFAs nettverkskoordinatorer og andre bevillingshavere oppfordres videre til å orientere de respektive ledelsesgrupper og forskerstudenter. Nettverkene inviteres dessuten til å presentere sine prosjekter i form av en posterutstilling på konferansen. Vi forventer å ha plass til 6-10 presentasjoner. Spørsmål vedrørende dette kan rettes til Morten Bennum (e-post morten.bennum@norfa.no, telefon +47 23 35 45 63)

Seminaret er gratis.

Påmelding
Påmelding skjer elektronisk her: http://www.abo.fi/konfer/norfa

Programmet for konferansen kan lastes ned på linken under
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her