NorFAs jubileumsarangement - "Forskningens idealer under press"

18.04.2001
Nordisk Forskerutdanningsakademi, NorFA, markerer sitt 10-årsjubileum med å rette blikket framover – mot en verden der forskningen inngår i stadig flere samfunnsmessige sammenhenger og der den enkelte forsker stilles overfor nye og kompliserte krav. Disse krav setter de klassiske forskningsidealene under press.

Nordisk Forskerutdanningsakademi, NorFA, markerer sitt 10-årsjubileum med å rette blikket framover – mot en verden der forskningen inngår i stadig flere samfunnsmessige sammenhenger og der den enkelte forsker stilles overfor nye og kompliserte krav. Disse krav setter de klassiske forskningsidealene under press.

På Jubileumskonferansen i Åbo vil NorFA derfor fokusere på forskningsetikk og inviterer politikere, embetsmenn og forskerstudenter til en dialog om den nordiske forskningens etiske grunnlag i årene framover.

”Kunnskap er makt”, fastslo Francis Bacon allerede i 1597 – en uttalelse som er mer aktuell i dag enn noensinne. Vi beveger oss inn i det såkalte kunnskapssamfunnet, der økonomi og vekst er avhengig av hurtig og framgangsrik forskning. Samtidig reduseres de offentlige forskningsressursene på mange hold. Næringslivet oppfordres til å bidra mer aktivt i forskningen. Samfunnets økende behov for kunnskap som kan tas i bruk raskt, og næringslivets behov for større fortjeneste, er to tendenser som ikke alltid er forenlige med forskersamfunnets klassiske idealer om frihet, kreativitet, åpenhet og kommunikasjon – og med kravet om at forskningsresultater må være offentlig tilgjengelige og etterprøvbare.

Jubileumskonferansens program tar utgangspunkt i følgende overgripende spørsmål:
-----------------------------------------------------------------------------
Hva skjer med forskningsidealene i møtet med en tøff økonomisk virkelighet?
-----------------------------------------------------------------------------

NorFA legger vekt på at det blir et betydelig innslag av forskerstudenter blant deltakerne og vil derfor dekke deres reise- og oppholdskostnader. Totalt er det reservert 40 plasser for forskerstudenter, etter følgende fordeling: 8 fra Danmark, 8 fra Finland, 8 fra Norge, 8 fra Sverige, 4 fra Island og 4 fra Nordens nærområder (Baltikum og Nordvest-Russland). NorFAs nettverkskoordinatorer og andre bevillingshavere oppfordres videre til å orientere de respektive ledelsesgrupper og forskerstudenter. Nettverkene inviteres dessuten til å presentere sine prosjekter i form av en posterutstilling på konferansen. Vi forventer å ha plass til 6-10 presentasjoner. Spørsmål vedrørende dette kan rettes til Morten Bennum (e-post morten.bennum@norfa.no, telefon +47 23 35 45 63)

Seminaret er gratis.

Påmelding
Påmelding skjer elektronisk her: http://www.abo.fi/konfer/norfa

Programmet for konferansen kan lastes ned på linken under
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her