NorFAs nettverksseminar 2002

01.02.2002
NorFA arrangerte nettverksseminar 30.-31. januar 2002 i Oslo for sine nye nettverkskoordinatorer.
NorFA samlet vel 20 nye nettverkskoordinatorer til seminar på Voksenåsen i Oslo 30.-31. januar 2002. Temaer som ble tatt opp, var nettverksbygging og informasjonsspredning.
NorFAs rektor Hans Gudmundsson

NorFAs rektor Hans Gudmundsson åpnet seminaret med en introduksjon om NorFA i det nordiske systemet. Deretter ga NorFAs rådgiver Peeter Päts en kort historikk over virksomhetens nettverk.

Tre erfarne nettverkskoordinatorer, Nils-Kåre Birkeland (Universitetet i Bergen), Olav Eklund (Åbo Universitet) og Jón Ólafsson (Islands Universitet) delte inntrykk fra sine nettverk. Deres konklusjoner var blant annet at utvikling av denne typen relasjoner tar tid, men at når det først fungerer, gir det rom for fleksibilitet og skaper nyttige kontakter.

Nettverkskonsulenten og forfatteren Johny Alm åpnet sitt innlegg med å oppfordre til lett øregymnastikk, før han gikk over til å gjøre rede for nettverkets plassering i organisasjonssystemet. Man har god kunnskap om linje- og prosjektorganisasjon, men nettverk er foreløpig et lite utforsket område. Nettverk brukes til å overføre kunnskap og ressurser, samt til å bygge nye relasjonsstrukturer. Et nettverk bygger ofte på en visjon om en tenkt fremtidig tilstand. Nettverk som drives av en kjernegruppe tenderer til å være mer vellykket enn de som organiseres av en enkeltperson. Kjernegruppen bør bestå av forskjellige personligheter som utfyller hverandre: F. eks. ildsjelen, visjonæren, ambassadøren og pioneren.
Nettverkskonsulent Johny Alm

Seminardeltagerne ble så delt inn i grupper som diskuterte kjernegruppens rolle, fremgangskriterier og problemer ved et nettverk. Flere av gruppene nevnte fare for byråkratisering og for liten tid til hovedaktiviteten forskning som fallgruber ved nettverk, og at kjernegruppen bør fungere som visjonsskaper og pådriver.
Gruppearbeid på seminaret

Bent Egebart holdt dagen etter et innlegg om informasjonsspredning fra nettverk, med hovedfokus på internett og web-sider. Hans hovedpoeng var at web-siden må ses på som en integrert del av nettverket, og at man bør bruke websiden til spredning av nyheter, kalenderoversikt og bibliotek, og at både nettveksmedlemmene selv og utenforstående kan ha nytte av web-siden.
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her