NorFAs oppslagstavle over nordiske forskerkurs

14.09.2001
Delta i forskerkurs - søk støtte hos NorFA Ønsker du å delta på et forskerkurs i et annet nordisk land? Da kan du søke NorFA om støtte til deltagelse og reise. Annonser forskerkurs hos NorFA NorFA oppfordrer forskere til å annonsere sine kurs for PhD-studenter på oppslagstavlen.
Forskastuderande i alla Nordiska länder bör ha tilgång till den specialkunskap och kompeens som finns runtom i Norden oberoande av hemland. Alla NorFAs aktiviteter bidrar till detta. NorFA vill nu på ett effektivare sätt än tidligare bidra till att öppna den nordiska dimensionen i de nationella forskarutbildningarna genom sin anslagstavla för forskarutbildningskurser i Norden.

Annonser forskerkurs hos NorFA
Forskare och forskarmiljöer som arrangerar intensivkurser erbjuds därför att annonsera kurserna genom NorFA för att ge studenter i hela Norden mmöjlighet att söka sig till dessa kurser. Den forskarstuderande som är intresserad tar direkt kontakt med den kursansvarige för att söka plats på kursen

För annonsering av kurser ombeds arrangören att sända information om detta till NorFA på därtill avsett formulär senast tre månadere innan kursen hållas.

Download formuläret här (word format). Ifyllt formulär kan sändas som ett bilagt dokument via e-post.

Delta i forskerkurs - søk støtte hos NorFA
Forskarstuderande i Norden erbjuds möjligheten att söka sig till de forskarutbildningskurser som annonseras på NorFAs anslagstavla. Den studerande skall ta direkt kontakt med kursarrangören för information och ansökan om plats.

NorFA erbjuder den forskarstuderande som har fått plats på en sådan kurs och vars andra finansieringsmöjligheter är begränsade, att söka ett kursstipendium från NorFA för att täcka kostnader för resa, kost och logi. För fullständiga anvisningar hänvisas till NorFAs kursstipendier.

NorFAs kurskatalog
NorFA hänvisar också till sin kurskatalog för information om de NorFA-forskarutbildningskurser som arrangeras år 2001 - Observera att individuella kursstipendier kan inte sökas till deltagande i dessa kurser från NorFA . Finansiering av deltagandet ombesörjes av kursarrangören.

Information om kurserna på NorFAs anslagstavla (link) är på kursarrangörens ansvar.

Anslagstavla
NorFAs kurskatalog

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her