Norge: Djupedal ny kunnskapsminister

17.10.2005
Øystein Djupedal fra Sosialistisk venstreparti blir ny kunnskapsminister i den nye rød-grønne koalisjonsregjeringen i Norge. Det nyopprettede kunnskapsdepartementet får ansvar for alt fra barnehager og skoler til høyere utdanning og forskning.
Regjeringen Stoltenberg, som er en historisk koalisjon mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti, har som mål å øke satsningen på forskning. Det går fram av deres plattformdokument – Soria Moria-erklæringen som ble lagt fram i forrige uke.

Der løfter de fram fem hovedmål for sin forskningspolitikk:
  • Øke bevilgingene til forskning slik at de kommer opp i 3 % av BNP
  • Mer forskning innen områder der Norge allerede har et fortrinn og potensial for verdiskaping
  • Øke bevilgingene til grunnforskning
  • Satse på rekruttering av nye forskere og legge til rette for mer forskerutveksling med andre land
  • Legge forholdene til rette for mer forskning i næringslivet, samt satse på forskningsformidling
Øystein Djupedal har fram til nå vært stortingsrepresentant og finanspolitisk talsmann for Sosialistisk venstreparti. Det er første gang hans parti sitter i regjering.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her