Norge dømt i EFTA-domstol

28.01.2003
EFTA-domstolen gir ikke Norge medhold i at Universitetet i Oslo kan fortsette med øremerkede professorater for kvinner, og dømmer Norge for brudd med EØS-artikkel 7 og 70 om likestilling i arbeidslivet.
EFTA-domstolen gir ikke Norge medhold i at Universitetet i Oslo kan fortsette med øremerkede professorater for kvinner, og dømmer Norge for brudd med EØS-artikkel 7 og 70 om likestilling i arbeidslivet.

Norge blir også dømt for brudd på artiklene 2 (1), 2 (4) og 3 (1) i EU-direktivet av 1976 om prinsippet om likebehandling av menn og kvinner når det gjelder tilgangen til arbeid, anledning til opprykk og arbeidsvilkår. Øremerking av professorater for kvinner er altså ikke i samsvar med direktivet om lik behandling av menn og kvinner. Prinsipielt må det være en sjanse for at den best kvalifiserte får stillingen, heter det i dommen.

-Jeg synes dommen er gledelig. Jeg håper den kan bidra til at universitetet og politikerne snur fokuset bort fra statistikken og mot diskriminering som problem, sier Dag Øistein Endsjø, som sammen med fem andre daværende stipendiater ved Universitetet i Oslo klaget universitetes likestillingsplan inn for Likestillingsombudet i 2000. De fikk ikke medhold og sendte klagen til ESA, som overvåker EØS-avtalen mellom EU og EFTA.

Norges utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet sier seg lei for dommen:
- Det var ikke særlig overraskende at EFTA-domstolen ville gå imot øremerkede vitenskapelige stillinger for kvinner. Vi vil likevel forsette å be universiteter og høgskoler om å få flere kvinner inn i slike stillinger, men det vil bli mer aktuelt å bruke mentorordninger for kvinner og andre tiltak enn øremerking for å få det til, sier Kristin Clemet.

Les mer hos Universitetet i Oslo.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her