Norge får sitt syvende universitet

14.08.2007
10. August 2007 får Høgskolen i Agder universitetsstatus og blir med dette det syvende universitet i Norge. Vedtaket får virkning fra 1. september 2007.
 Norge får sitt syvende universitet
– Dette universitetet vil få en spennende fagportefølje med stor bredde og andre fagtilbud enn de tradisjonelle universitetene, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

Høgskolen i Agder søkte om universitetsstatus i desember 2005. Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) gjennomførte deretter en sakkyndig vurdering, som i mai 2007 hadde positiv konklusjon.

Et hovedkriterium for universitetsstatus er at institusjonen har godkjent forskerutdanning på minst fire områder. Høgskolen i Agder har allerede fått rett til fem doktorgradsstudier: i nordisk språk og litteratur, matematikkdidaktikk, internasjonal økonomi og ledelse, mobile kommunikasjonssystemer og i fagområdet religion, etikk og samfunn.

Høgskolen i Agder har virksomhet i Kristiansand, Grimstad og Arendal. Det var i 2006 registrert 8020 studenter, og det var 810 tilsatte.
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her