Norge får sitt syvende universitet

14.08.2007
10. August 2007 får Høgskolen i Agder universitetsstatus og blir med dette det syvende universitet i Norge. Vedtaket får virkning fra 1. september 2007.
 Norge får sitt syvende universitet
– Dette universitetet vil få en spennende fagportefølje med stor bredde og andre fagtilbud enn de tradisjonelle universitetene, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

Høgskolen i Agder søkte om universitetsstatus i desember 2005. Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) gjennomførte deretter en sakkyndig vurdering, som i mai 2007 hadde positiv konklusjon.

Et hovedkriterium for universitetsstatus er at institusjonen har godkjent forskerutdanning på minst fire områder. Høgskolen i Agder har allerede fått rett til fem doktorgradsstudier: i nordisk språk og litteratur, matematikkdidaktikk, internasjonal økonomi og ledelse, mobile kommunikasjonssystemer og i fagområdet religion, etikk og samfunn.

Høgskolen i Agder har virksomhet i Kristiansand, Grimstad og Arendal. Det var i 2006 registrert 8020 studenter, og det var 810 tilsatte.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her