Norge har formannskapet i Nordisk Ministerråd 2002

13.11.2001
I sitt sektorprogram for utdanning og forskning sier det norske Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet at samarbeidet på forskningsområdet vil ta utgangspunkt i Nordisk Forskningspolitisk Råds visjon om Norden som arena for fremstående forskning.
I sitt sektorprogram for utdanning og forskning sier Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF) at samarbeidet på forskningsområdet vil ta utgangspunkt i Nordisk forskningspolitisk råds visjon om Norden som arena for fremstående forskning.

-De nordiske landene har kommet langt når det gjelder å utvikle et felles forskningsområde, sier KUF. Dette samarbeidet bør utvikles for å danne et godt utgangspunkt for utvidet europeisk og annet internasjonalt samarbeid. Norge vil i sitt formannskap særlig legge vekt på å:
  • Implementere pilotprosjektet om nordiske sentre for fremragende forskning, i første omgang på det naturvitenskapelige området
  • Videreføre og utvide samarbeidet om nordisk forskerutdanning blant annet ved systematisk bruk av NorFAs ordninger
  • Gjennomføre vurderinger av eksisterende nordiske forskningsinstitusjoner og -programmer
  • Gjennomgå Nordisk Forskningspolitisk Strategi fra 1998
  • Sørge for utvidet dialog mellom komiteene som arbeider med høyere utdanning og forskning, og mellom disse komiteene og embetsmannskomiteen for utdanning og forskning
Når det gjelder mobilitet, vil Norge arbeide for at gjennomgangen av Ministerrådets utvekslingsprogrammer og revisjonen av avtaleverket for høyere utdanning kan fullføres i 2002. Blant annet er NorFAs aktiviteter regnet som viktige redskaper for kontakt og nettverksbygging mellom landene.
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her