Norge igang med 6. rammeprogram

11.10.2002
Norges Forskningsråd er i full gang med å planlegge Norges deltagelse i 6. rammeprogram. EUs 6. rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling starter 1. januar 2003.
Norges Forskningsråd er i full gang med å planlegge Norges deltagelse i 6. rammeprogram. EUs 6. rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling starter 1. januar 2003.

Norske forskningsmiljøer vil ha mulighet til å søke om midler på lik linje med søkere fra EU-land. Stortinget vil trolig ta beslutning om norsk deltagelse i løpet av høsten.

Norges Forskningsråd vil markere starten av 6RP gjennom en rekke seminarer og konferanser, som alle vil annonseres på
EU Forskningsinfos hjemmesider.

6. rammeprogram er et ledd i EUs mål om å utvikle et felles-europeisk forskningsområde (European Research Area - ERA).
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her