Norge igang med 6. rammeprogram

11.10.2002
Norges Forskningsråd er i full gang med å planlegge Norges deltagelse i 6. rammeprogram. EUs 6. rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling starter 1. januar 2003.
Norges Forskningsråd er i full gang med å planlegge Norges deltagelse i 6. rammeprogram. EUs 6. rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling starter 1. januar 2003.

Norske forskningsmiljøer vil ha mulighet til å søke om midler på lik linje med søkere fra EU-land. Stortinget vil trolig ta beslutning om norsk deltagelse i løpet av høsten.

Norges Forskningsråd vil markere starten av 6RP gjennom en rekke seminarer og konferanser, som alle vil annonseres på
EU Forskningsinfos hjemmesider.

6. rammeprogram er et ledd i EUs mål om å utvikle et felles-europeisk forskningsområde (European Research Area - ERA).
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her