-Norge kan bli ledende kunnskapsnasjon i Norden

10.10.2005
-Norge kan bli en ledende kunnskapsnasjon på høyde med våre nordiske naboland hvis regjeringen satser på kvalitet i grunnforskningen. Det skriver administrerende direktør Arvid Hallén for Norges Forskningsråd i en kronikk i Dagsavisen.
Hallén påpeker at en betydelig satsning på forskning og innovasjon må til for å nå målene om nye arbeidsplasser, velferd og regional næringsutvikling som de tre rød-grønne partiene har satt seg gjennom regjeringsforhandlingene som nå pågår i Norge. Hallén mener at norsk forskning er i fremgang gjennom økt kvalitet i grunnforskningen, fortsatt høy forskningsinnsats ved universitetene til tross for gjennomføringen av studiereformen, økt internasjonalisering av norsk forskning og økt forskningsinnsats i næringslivet. Forskningsrådets direktør mener derfor det er mulig for Norge å bli en ledende kunnskapsnasjon på linje med de andre landene i Norden.

Les kronikken.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her