-Norge kan bli ledende kunnskapsnasjon i Norden

10.10.2005
-Norge kan bli en ledende kunnskapsnasjon på høyde med våre nordiske naboland hvis regjeringen satser på kvalitet i grunnforskningen. Det skriver administrerende direktør Arvid Hallén for Norges Forskningsråd i en kronikk i Dagsavisen.
Hallén påpeker at en betydelig satsning på forskning og innovasjon må til for å nå målene om nye arbeidsplasser, velferd og regional næringsutvikling som de tre rød-grønne partiene har satt seg gjennom regjeringsforhandlingene som nå pågår i Norge. Hallén mener at norsk forskning er i fremgang gjennom økt kvalitet i grunnforskningen, fortsatt høy forskningsinnsats ved universitetene til tross for gjennomføringen av studiereformen, økt internasjonalisering av norsk forskning og økt forskningsinnsats i næringslivet. Forskningsrådets direktør mener derfor det er mulig for Norge å bli en ledende kunnskapsnasjon på linje med de andre landene i Norden.

Les kronikken.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her