Norge: Myndighetene plusser på 25 % av gaver til forskning

20.03.2006
Norske myndigheter ønsker å stimulere private aktører til å gi penger til forskning og har besluttet å gi en tilleggsbevilgning på 25 % av gaver til forskning gitt av private aktører.
Ordningen gjelder bare for gaver gitt til langsiktig grunnleggende forskning, og at gavene må være gitt til Norges forskningsråd, Det Norske Videnskaps-Akademi, universiteter eller høyskoler med rett til å tildele doktorgrad.

Retningslinjene for ordningen er nå fastsatt, og det er satt av NOK 50 millioner til ordningen for 2006.

Les retningslinjene her
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev
Facebook