Norge: Myndighetene plusser på 25 % av gaver til forskning

20.03.2006
Norske myndigheter ønsker å stimulere private aktører til å gi penger til forskning og har besluttet å gi en tilleggsbevilgning på 25 % av gaver til forskning gitt av private aktører.
Ordningen gjelder bare for gaver gitt til langsiktig grunnleggende forskning, og at gavene må være gitt til Norges forskningsråd, Det Norske Videnskaps-Akademi, universiteter eller høyskoler med rett til å tildele doktorgrad.

Retningslinjene for ordningen er nå fastsatt, og det er satt av NOK 50 millioner til ordningen for 2006.

Les retningslinjene her
Nyhetsbrev
Facebook