Norge: Ny finansminister for fortsatt forskningssatsning

09.01.2006
Norges finansminister Kristin Halvorsen lover å følge opp den forrige regjeringens satsning på forskning. -Målet om tre prosent av BNP til forskning står fortsatt fast, sa Halvorsen under en konferanse arrangert av Unio, arbeidstakerorgasnisasjonen for akademikere.
Finansministeren pekte på Norges stilling som rikt land i verdenssammenheng:
-Vi er et rikt land, men faren med denne rikdommen er at vi ikke innser at vi må investere i fremtiden. Når Finland og Irland har klart det uten oljepenger, må vi også kunne greie det.
Halvorsen tviler på om næringslivet vil klare å stå for to tredjedeler av de tre prosentene, og tror det offentlige må inn med enda mer, skriver bladet Forskerforum.

Unios konferanse var i desember 2005, og organisasjonen samler medlemmer fra Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Norsk forskerforbund, Politiets Fellesforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Presteforeningen, UHF og Det Norske Diakonforbund.

Gå til Unio.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her