Norge: Ny finansminister for fortsatt forskningssatsning

09.01.2006
Norges finansminister Kristin Halvorsen lover å følge opp den forrige regjeringens satsning på forskning. -Målet om tre prosent av BNP til forskning står fortsatt fast, sa Halvorsen under en konferanse arrangert av Unio, arbeidstakerorgasnisasjonen for akademikere.
Finansministeren pekte på Norges stilling som rikt land i verdenssammenheng:
-Vi er et rikt land, men faren med denne rikdommen er at vi ikke innser at vi må investere i fremtiden. Når Finland og Irland har klart det uten oljepenger, må vi også kunne greie det.
Halvorsen tviler på om næringslivet vil klare å stå for to tredjedeler av de tre prosentene, og tror det offentlige må inn med enda mer, skriver bladet Forskerforum.

Unios konferanse var i desember 2005, og organisasjonen samler medlemmer fra Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Norsk forskerforbund, Politiets Fellesforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Presteforeningen, UHF og Det Norske Diakonforbund.

Gå til Unio.
Nyhetsbrev
Facebook