Norge ønsker flere stipendiater

10.06.2002
Den norske regjeringen ønsker økt kvalitet i forskningen, og satser derfor heller på å styrke vilkårene for forskning enn økning av forskningspersonalet, fremgår av Stortingsmelding 35 om kvalitetsreformen i universitets- og høyskolesektoren.
Den norske regjeringen ønsker økt kvalitet i forskningen, og satser derfor heller på å styrke vilkårene for forskning enn økning av forskningspersonalet, fremgår av Stortingsmelding 35 om kvalitetsreformen i universitets- og høyskolesektoren.

Men for å sikre antallet doktorander til stillinger ved universiteter og høyskoler og i et mer FoU-intensivt næringsliv vil regjeringen at det skal utdannes 60% flere doktorander enn i dag.

Norge satser på en opptrapping i forskningsinnsatsen, og i følge regjeringens plan skal det i Norge komme en økning på 1600 stipendiatstillinger de neste fem årene, noe som vil gi totalt 5000 stipendiatstillinger i sektoren.

Videre ønsker regjeringen at det skal utdannes 1100 doktorander årlig, noe som innebærer en økning på 60% i forhold til idag. Dette bringer Norge på nivå med sine nordiske naboland.

Les Stortingsmeldingen.
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her