Norge ønsker flere stipendiater

10.06.2002
Den norske regjeringen ønsker økt kvalitet i forskningen, og satser derfor heller på å styrke vilkårene for forskning enn økning av forskningspersonalet, fremgår av Stortingsmelding 35 om kvalitetsreformen i universitets- og høyskolesektoren.
Den norske regjeringen ønsker økt kvalitet i forskningen, og satser derfor heller på å styrke vilkårene for forskning enn økning av forskningspersonalet, fremgår av Stortingsmelding 35 om kvalitetsreformen i universitets- og høyskolesektoren.

Men for å sikre antallet doktorander til stillinger ved universiteter og høyskoler og i et mer FoU-intensivt næringsliv vil regjeringen at det skal utdannes 60% flere doktorander enn i dag.

Norge satser på en opptrapping i forskningsinnsatsen, og i følge regjeringens plan skal det i Norge komme en økning på 1600 stipendiatstillinger de neste fem årene, noe som vil gi totalt 5000 stipendiatstillinger i sektoren.

Videre ønsker regjeringen at det skal utdannes 1100 doktorander årlig, noe som innebærer en økning på 60% i forhold til idag. Dette bringer Norge på nivå med sine nordiske naboland.

Les Stortingsmeldingen.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her