Norge overtar nordisk formannskap

02.01.2006
Norge overtar formannskapet i Nordisk Ministerråd fra 1. januar 2006. Forskning og innovasjon har fått et sterkt fokus i formannskapsprogrammet.
”Kunnskap og evne til fornyelse er forutsetninger for et konkurransedyktig samfunn i den globaliserte verden. Gjennom nordisk samarbeid kan vi skape sterkere kunnskapsmiljøer som kan hevde seg i internasjonal konkurranse, og samtidig styrkes ytterligere gjennom et bredt europeisk samarbeid,” heter det i formannskapsprogrammet.

Videre understrekes det at det er viktig å videreføre fornyelsen som er i gang i den nordiske samarbeidet om forskning, og at det er viktig å satse på NordForsk.

Samarbeidsminister er Norges fornyingsminister Heidi Grande Røys.

Les hele programmet her
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her