Norge på jumboplass i Norden

27.02.2002
Selv om Norge år for år bruker litt mer penger på FoU, ligger nordmennene likevel langt etter de andre nordiske landene. Dette fremgår av rapporten «Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer 2001» som Norges Forskningsråd la frem 26. februar 2002.
Selv om Norge år for år bruker litt mer penger på FoU, ligger nordmennene likevel langt etter de andre nordiske landene. Dette fremgår av rapporten «Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer 2001» som Norges Forskningsråd la frem 26. februar 2002.

Rapporten gir en oversikt over utviklingen innenfor viktige forskningsområder i Norge sammenlignet med andre OECD-land. Forklaringen på den lave forskningsandelen i Norge kan være landets status som råvareprodusent. I Sverige og Finland, derimot, er næringslivet i større grad involvert i høyteknologi.

Forskerne selv mener altfor mye tid går med til administrasjon og undervisning, slik at forskningen ikke blir en sammenhengende virksomhet. Og selv om norske forskere i høy grad oppsøker internasjonale fagmiljøer og utnytter internasjonale samarbeidsprogrammer, viser det seg at få utenlandske forskere kommer til Norge. Forklaringen kan være at miljøene og arbeidsbetingelsene ikke oppfattes som gode nok.

Les indikatorrapporten
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her