Norge: Regjeringen ønsker granskingsutvalg for forskning

19.04.2006
Den norske regjeringen foreslår å opprette et nytt nasjonalt utvalg for etikk og redelighet i forskning. Utvalget skal granske både offentlig og privat finansiert forskning.
- Jeg har tillit til norsk forskning, men samtidig kan vi ikke se bort fra at uredelig forskning forekommer, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

Målet er at utvalget kan bli et nasjonalt støtteapparat for forskningsinstitusjoner og for forskersamfunnet. Utvalget skal hete Nasjonalt utvalg for gransking av uredelig forskning (Granskingsutvalget). Loven skal gjelde all forskning, enten den er privat eller offentlig finansiert.

Les mer hos Kunnskapsdepartementet
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her