Norge: - Revidert nasjonalbudsjett prioriterer ikke forskning

15.05.2006
Norges reviderte nasjonalbudsjett for 2006 er lagt frem, og Forskerforbundet beklager at det ikke er foreslått noen vesentlig økning i forskningsbevilgningene: - Vi forventer at Regjeringen legger opp til å styrke forskningsinnsatsen vesentlig i statsbudsjettet for 2007, sier Forskerforbundet på sine hjemmesider.
Forskerforbundet viser til at Norge sakker akterut i finansieringssammenheng til tross for at det er vedtatt å øke forskningsinnsatsen til 3 prosent av BNP innen 2010.

I sin meddelelse sier Forskerforbudet at det er uheldig at merbehovet i ordningen med offentlig forsterkning av private gaver til forskning skal dekkes av Forskningsrådets 100 millioner NOK til langsiktig grunnleggende forskning. Forskerforbundet mener at dette ikke var premisset da gaveordningen ble innført, og vil i stedet at merbehovet skal dekkes med friske midler.

Gaveforsterkningsordningen går ut på at staten toppen private bidrag til forskning med 25 prosent, for å stimulere til økte private bidra til forskningen. Dette er idag ikke vanlig i Norge.

Administrerende direktør i Norges Forskningsråd, Arvid Hallén, sier at gaveforsterkningsordningen har vært en suksess:
- Det er svært gledelig at det er gitt så mye penger til forskning. Håpet fremover er selvsagt at dette skal inspirere til ytterligere privat finansiering av forskning, og at det skal skape større interesse for viktigheten av langsiktig, grunnleggende forskning.

Han viser til en enkeltgiver som har gitt opptil 450 millioner NOK til forskning i de seneste årene. På grunn av denne givergleden ble det nødvendig å tredoble de 50 millioner NOK som opprinnelig var budsjettert til gaveforsterkningsordningen. Det er bakgrunnen for at Kunnskapsdepartementet foreslår å omdisponere de 100 millionene som Forskerforbundet påpeker var tiltenkt andre prosjekter.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her