Norge: Skarp kritikk etter forskningsfusket, doktorgrad trekkes

30.06.2006
I kjølvannet av den norske forskningsfusksaken som ble rullet opp våren 2006, ble det satt ned en granskningskommisjon ledet av Karolinska Institutets Anders Ekbom. Kommisjonen anbefaler at forskerens doktorgrad trekkes tilbake sammen med en rekke andre arbeider.
Kommisjonen ble nedsatt i januar etter at en forsker ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet (RRHF) innrømmet å ha forfalsket grunnlagsmaterialet til en vitenskapelig artikkel publisert i det medisinske tidsskriftet Lancet høsten 2005. Det er professor Anders Ekbom ved Karolinska Institutet som har ledet kommisjonen.

RRHF og Universitetet i Oslo ba den eksterne kommisjonen om å granske hele forskerens vitenskapelige produksjon, eventuell deltagelse i forskningsfusket fra aktuelle medforfattere og sykehusets rolle.

Doktorgrad trekkes
Kommisjonen sier i sin rapport at "det vesentlige i forskerens vitenskapelige produksjon fremstår som ugyldig på grunn av manipulasjon og fabrikasjon av grunnlagsdata". Derfor mener kommisjonen at hans doktorgradsoppgave må trekkes tilbake, i tillegg til flere av hans senere arbeider.

Skarp kritikk av arbeidsgiverne
Kommisjonen kritiserer Universitetet i Oslo og Rikshospitalet-Radiumhospitalet for manglende kontroll med forskerens doktorgradsprosjekt. RRHF får kritikk for dårlig opplæring av forskeren og andre ansatte om regler for håndtering av pasientmateriale, forhåndsvurdering av forskningsprosjekter og forfatterskap. Dessuten kritiseres RRHF for mangelfull ledelse og dårlige rutiner for avdekking av avvik fra interne regler.

– Alle vil forstå at fabrikkering av forskningsdata er sterk kost for landets ledende forskningssykehus. Vi takker for rapporten og aksepterer konklusjonene. Vi skal nå gjøre alt som står i vår makt for å lære av kritikken. Vi skal brette opp ermene og snu denne situasjonen til noe som på sikt vil være positivt for både sykehuset og all medisinsk forskning, sa strategidirektør Stein Vaaler ved RRHF.

Les mer hos RRHF.

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her