Norge undertegnet European charter for forskermobilitet

19.10.2006
Som første nordiske forskningsråd har Norges Forskningsråd og direktør Arvid Hallén undertegnet ‘European charter‘ for forskermobilitet. Avtalen skal gjøre det lettere for europeiske land å rekruttere forskere fra hele Europa.
Det var under konferansen Investing in Research and Innovation, www.n-iri.org, at Norges Forskningsråd forpliktet seg til å følge The European Charter for Researchers/Code of Conduct for the Recruitment of Researchers. Den inneholder EU-kommisjonens prinsipper om harmonsisering av regler som skal hjelpe forskere til en karriere på tvers av nasjonale grenser. Norge var det 14. landet som undertegnet avtalen, og altså først i Norden.

- Målsettingen for dette arbeidet er å sikre gode vilkår for forskere over hele Europa og dermed gjøre en forskerkarriere mer attraktiv og gjøre mobilitet mellom landene i Europa langt enklere enn det er i dag. Norge har allerede på plass det meste av de anbefalinger som ligger i Charteret og Code of Conduct, men ved å slutte oss til, gir vi støtte til prosessen og dette kan bidra til at man raskere for tilslutning fra andre land, sier Arvid Hallén.

- Mobilitet er ikke et mål i seg selv. Det er et virkemiddel for å fremme innovasjon, dele kunnskap og styrke teknologi-initiativer fra universitetssektoren. Jeg håper derfor at de andre nordiske land også legger seg på en praksis som gjør det mulig å undertegne avtalen, sa EU-kommissær Janez Potocnik under konferansen.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her