Norge vil ha utenlandske penger og hjerner

15.03.2006
I tiltaksplanen Invent in Norway skriver Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd at norske myndigheter må tiltrekke seg flere forskningsinvesteringer og mer intellektuell kapital fra utlandet. Utrederne anbefaler bedre profilering av Norge overfor spesielle utenlandske selskaper.
Det er særlig norske bedrifter som driver forskning og utvikling som har behov for kapital utenfra:
-Norsk industri vil aldri kunne være konkurransedyktig når det gjelder industrilønninger og produksjonskostnader. Vi må konkurrere på en helt annen arena, for kvalitet, gode ideer og innovasjon. Vi må tiltrekke oss investeringer på grunnlag av det, sa statssekretær Karin Yrvin i Nærings- og handelsdepartementet da rapporten ble overlevert.

-Globalisering har effekt ikke bare på varer og tjenester, men også kunnskap og forskning. Næringslivets konkurranseevne blir mer og mer avhengig av å kunne trekke til seg investeringer internasjonalt, sa Roar Tobro, divisjonsdirektør i Innovasjon Norge.

-Større utenlandske FoU-investeringer vil være viktig for å nå målsettingen om en totalt forskningsinnsats på 3 prosent av bruttonasjonalprodukt, mener Yrvin.

Tiltaksplanen var bestilt av Nærings- og handeldepartementet og Kunnskapsdepartementet. Les mer hos Norges Forskningsråd.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her