Norges forskningsminister talte på NORIA-symposium

14.03.2008
”In the middle of difficulty lies opportunity” – Norges forskningsminister Tora Aasland siterte Albert Einstein på et NORIA-symposium om programkonseptet Nordic Centres of Excellence (NCoE) 12 mars 2008. Aasland pekte på utfordringene som følger av den pågående globaliseringsprosessen og løftet frem NCoE-programmet som et relevant og nyttig instrument som bidrar til å sette regionen i stand til å møte globaliseringens utfordringer – og muligheter.
 Norges forskningsminister talte på NORIA-symposium
”Gi dem tid”
Aasland trakk også frem andre NordForsk-instrumenter, som NORIA-net og satsningen for felles bruk av nordisk forskningsinfrastruktur. ”NCoE-programmene, i likhet med øvrige samarbeidsprogrammer i nordisk forskning, er nøkkelelementer i arbeidet med å realisere NORIA (det nordiske forsknings- og innovasjonsområdet)”, sa ministeren. ”De bør få tid til å utvikle sine resultater videre.”

Symposiet
I to dager, 12 og 13 mars 2008, var ca. 100 nordiske og internasjonale forskere, beslutningstakere, representanter for de nasjonale forskningsrådene, NCoE-ledere og medlemmer av programmenes internasjonale Scientific advisory boards samlet på Lysebu konferansesenter i Oslo for å dele erfaringer og diskutere anbefalinger for og videre utvikling av NCoE-konseptet. NordForsks direktør Liisa Hakamies-Blomqvist åpnet symposiet.

Synlighet og konkurranse
NordForsks styreleder, internasjonal direktør i Norges forskingsråd, Kari Kveseth, var også opptatt av globaliseringsutfordringer i sitt innlegg på symposiet. ”Globaliseringen medfører økt konkurranse på en rekke områder”, sa hun, ”Norden må styrke sin synlighet og konkurranseevne”. Kveseth pekte på at fusjoner og nasjonale sentre for fremragende forskning er internasjonale trender i forskningen, og mente at denne utviklingen vil medføre et behov for flere og sterkere Nordic Centres of Excellence i fremtiden.©Foto Terje Heiestad/Millimeterpress
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her