Norges Forskningsråd med anbefalinger til ny regjering

07.10.2005
Norges Forskningsråd har sendt et notat til de nye regjeringspartiene hvor den langsiktige grunnforskningen og bedre rammevilkår for forskning i næringslivet settes i fokus.
Forskningsrådet sier i notatet at det er behov for en offensiv opptrappingsplan for å nå målet om tre prosent av BNP til forskning innen 2010, og ber om at den nye regjeringen vurderer om den planlagte fordelingen mellom staten og næringslivet er hensiktsmessig.
Nyhetsbrev
Facebook