Norges Forskningsråd med anbefalinger til ny regjering

07.10.2005
Norges Forskningsråd har sendt et notat til de nye regjeringspartiene hvor den langsiktige grunnforskningen og bedre rammevilkår for forskning i næringslivet settes i fokus.
Forskningsrådet sier i notatet at det er behov for en offensiv opptrappingsplan for å nå målet om tre prosent av BNP til forskning innen 2010, og ber om at den nye regjeringen vurderer om den planlagte fordelingen mellom staten og næringslivet er hensiktsmessig.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev
Facebook