Norges Forskningsråd omorganiseres

11.09.2002
Den norske regjering vil ha store endringer i organiseringen av Norges Forskningsråd. De seks eksisterende områdene vil bli erstattet av tre avdelinger inndelt etter funksjon. Hovedstyret vil bli et tydeligere og sterkere organ.
Den norske regjering vil ha store endringer i organiseringen av Norges Forskningsråd. De seks eksisterende områdene vil bli erstattet av tre avdelinger inndelt etter funksjon. Hovedstyret vil bli et tydeligere og sterkere organ.

Regjeringens forslag er utarbeidet med utgangspunkt i en omfattende evaluering av forskningsrådet samt bred høring. Den nye organiseringen av forskningsrådet vil skje etter en funksjonsmodell: En avdeling for fag- og disiplinutvikling, en avdeling for innovasjon og brukerinitiert forskning og en avdeling for strategiske satsinger. Hensynet til grunnforskningen og innovasjon står sentralt i den nye organisasjonsmodellen.

Les mer på departementets hjemmesider.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her