Norges Forskningsråd omorganiseres

11.09.2002
Den norske regjering vil ha store endringer i organiseringen av Norges Forskningsråd. De seks eksisterende områdene vil bli erstattet av tre avdelinger inndelt etter funksjon. Hovedstyret vil bli et tydeligere og sterkere organ.
Den norske regjering vil ha store endringer i organiseringen av Norges Forskningsråd. De seks eksisterende områdene vil bli erstattet av tre avdelinger inndelt etter funksjon. Hovedstyret vil bli et tydeligere og sterkere organ.

Regjeringens forslag er utarbeidet med utgangspunkt i en omfattende evaluering av forskningsrådet samt bred høring. Den nye organiseringen av forskningsrådet vil skje etter en funksjonsmodell: En avdeling for fag- og disiplinutvikling, en avdeling for innovasjon og brukerinitiert forskning og en avdeling for strategiske satsinger. Hensynet til grunnforskningen og innovasjon står sentralt i den nye organisasjonsmodellen.

Les mer på departementets hjemmesider.
Nyhetsbrev
Facebook