Norges Forskningsråd omorganisert

02.09.2003
Norges Forskningsråd er omorganisert med virkning fra 1. september 2003. Den viktigste endringen er de nye fagdivisjonene: Vitenskap, Store satsninger og Innovasjon.
Norges Forskningsråd er omorganisert med virkning fra 1. september 2003. Den viktigste endringen er de nye fagdivisjonene: Vitenskap, Store satsninger og Innovasjon.

De tidligere seks fagområdene ekstisterer ikke lenger som organitoriske enheter, men oppgavene ivaretas i den nye organisasjonen. Personale, programmer og aktiviteter er fordelt på de tre divisjonene, og i tillegg har Forskningsrådet to administrative enheter: Kommunikasjon og Administrasjon.

Les mer hos Forskningsrådet.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her