Norges Sameting vil ha samisk forskning i Kautokeino

23.09.2002
Sametinget vil at det nasjonale ansvaret for forskning på samiske fag skal samles ved Samisk Høgskole (Sámi allaskuvla) i Kautokeino. Tinget vil også opprette et samisk forskningsråd, som dekker samisk forskning i alle nordiske land.
Sametinget vil at det nasjonale ansvaret for forskning på samiske fag skal samles ved Samisk Høgskole (Sámi allaskuvla) i Kautokeino. Tinget vil også opprette et samisk forskningsråd, som dekker samisk forskning i alle nordiske land.

Stortinget skal behandle saken om samisk vitenskapelig høgskole i løpet av høsten, og Aftenposten melder at det er sannsynlig at også Stortinget vil gå inn for en løsning med samisk vitenskapelig høgskole i Kautokeino.

Rektor ved Samisk Høgskole, Kjell Kemi, viser til Norges ratifisering av den internasjonale urfolkskonvensjonen som plasserer ansvaret for samisk kulturutvikling, forskning og utdanning hos samene selv.

Kjell Kemi vil også at det skal opprettes et samisk forskningsråd som omfatter samisk forskning i hele Norden. Også Sametinget går inn for en slik løsning, knyttet til sametingene i Finland, Sverige og Norge gjennom Samisk Parlamentarisk Råd. Et slikt samisk forskningsråd må etter Sametingets mening virke for samisk forskning i alle de fire land hvor det bor samer.

Les mer på Sametingets hjemmesider.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her