NORIA-net – ny nordisk utlysning av midler

15.09.2009
En ny utlysning av midler til NORIA-net åpnes i dag, 15. september 2009. Nordiske forsknings- og innovasjonsfinansiører og aktører i politikkutforming som er involvert i forskningsfinansiering kan søke. Søknader kan leveres kontinuerlig.
 NORIA-net – ny nordisk utlysning av midler
Målet med NORIA-net er å skape koordineringsaktiviteter som kan føre til bærekraftig samarbeid, synergieffekter og felles investeringer innen forskningsfinansiering og forskningspolitikk på et nordisk nivå.

I denne utlysningen er opptil NOK 1 000 000 tilgjengelig for hvert NORIA-net som tildeles støtte, som engangstilskudd. Finansieringen skal brukes til samarbeidskostnader i direkte sammenheng med koordineringsaktivitet. Foreslått varighet av prosjektene er 1-2 år.

Kvalifiserte deltakere er nordiske forsknings- og innovasjonsfinansiører, og/eller aktører i politikkutforming som er involvert i forskningsfinansiering, slik som f.eks. de nasjonale forskningsrådene, departementer etc.

Prosjekter må inkludere samarbeidspartnere fra minimum tre nordiske land, og prosjekter som inkluderer partnere fra alle de nordiske landene vil bli foretrukket.

Søknader kan leveres kontinuerlig, og søkere vil bli informert om resultatet av evalueringen om lag 15 uker etter innlevert søknad.

Les hele utlysningsteksten her!


Kontaktpersoner:

Marianne Røgeberg
Leder, Seksjon for strategiske satsinger og oppdragsvirksomhet
E-post: marianne.rogeberg@nordforsk.org
Telefon: +47 905 37 041

Susanna Sepponen
Leder, Seksjon for policy og forskningsfinansiering
E-post: susanna.sepponen@nordforsk.org
Telefon: + 47 994 17 720

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her