NORIA-net: Oppstart 2008

15.01.2008
For å styrke koordinering og samarbeid mellom nasjonale forsknings- og innovasjonsadministratorer og finansierende organer i Norden, lanserte NordForsk i 2007 koordineringsprogrammet NORIA-net. NordForsk har nå behandlet søknadene og kontrakter er signert med fire NORIA-net-prosjekter. Ytterligere tre prosjekter er valgt ut til videre forhandlinger.
 NORIA-net: Oppstart 2008
Bred Nordisk deltagelse
De sju NORIA-net prosjektene inkluderer deltagere fra Sverige, Danmark, Norge, Finland, Litauen, Estland og Island. Både ministerier/departementer og nasjonale forskningsråd er representert. Noen av prosjektene skal særlig fokusere på planlegging av mulige fellesnordiske finansieringsaktiviteter de kommende årene.

De fire NORIA-net-prosjektene som nå har signert kontrakter med NordForsk, er:

Nordic-Baltic Living Labs – the Creation of a Nordic-Baltic Programme
Hovedsøker
Pernilla Rydmark
VINNOVA, Sverige

Deltagere/Partnere
Norges Forskningsråd; Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Danmark; Information Society Committee under the Government of Republic of Lithuania (Litauen); RANNIS

The Citizens’ Service – Turning Public-Private Outside-In
Hovedsøker
Madeleine Siösteen-Thiel
VINNOVA, Sverige

Deltagere/Partnere
Norges Forskningsråd; Information Society Committee under the Government of Republic of Lithuania (Litauen); Research liason, Unversity of Iceland/ RANNIS/ Prime Minister´s Office, Iceland; State Chancellery/ eGovernance Academy/ Estonian Science Foundation


Nordic-Asian Research Funding Cooperation
Hovedsøker
Jaana Roos
Academy of Finland, Finland

Deltagere/Partnere
Norges Forskningsråd; FAS (Forskningsrådet för arbetsliv och sosialvetenskap), Sverige; RANNIS (Island); Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Danmark

The Nordic eScience Initiative
Hovedsøker
Gudmund Høst
Norges Forskningsråd, Norge

Deltagere/Partnere
Finlands Akademi; Vetenskapsrådet (Sverige); Dansk Center for Scientific Computing; University of Iceland/ RANNIS

Koordineringsprogam for nordiske forskningsfinansierer
Gjennom utlysning av midler til NORIA-net har NordForsk ønsket å initiere koordineringsaktiviteter som kan lede til synergieffekter, verdifulle samarbeid og felles satsninger innen forskningsfinansiering og forskningspolitikk i Norden. Nasjonale forsknings- og innovasjonsfinansierende organer samt forskningsadministrerende organer i Norden kunne søke NordForsk om midler til å etablere NORIA-net i 2007.

Utlysningen ble lansert 15 mai 2007 og hadde søknadsfrist 3 oktober samme år. NORIA-net-prosjektene forventes å starte sine aktiviteter tidlig i 2008. NorForsk vil delta aktivt i NORIA-net-prosjektenes aktiviteter.Mer informasjon om NORIA-net-prosjektene vil snart være tilgjengelig på NordForsks hjemmesider.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her