NORIA-net: Oppstart 2008

15.01.2008
For å styrke koordinering og samarbeid mellom nasjonale forsknings- og innovasjonsadministratorer og finansierende organer i Norden, lanserte NordForsk i 2007 koordineringsprogrammet NORIA-net. NordForsk har nå behandlet søknadene og kontrakter er signert med fire NORIA-net-prosjekter. Ytterligere tre prosjekter er valgt ut til videre forhandlinger.
 NORIA-net: Oppstart 2008
Bred Nordisk deltagelse
De sju NORIA-net prosjektene inkluderer deltagere fra Sverige, Danmark, Norge, Finland, Litauen, Estland og Island. Både ministerier/departementer og nasjonale forskningsråd er representert. Noen av prosjektene skal særlig fokusere på planlegging av mulige fellesnordiske finansieringsaktiviteter de kommende årene.

De fire NORIA-net-prosjektene som nå har signert kontrakter med NordForsk, er:

Nordic-Baltic Living Labs – the Creation of a Nordic-Baltic Programme
Hovedsøker
Pernilla Rydmark
VINNOVA, Sverige

Deltagere/Partnere
Norges Forskningsråd; Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Danmark; Information Society Committee under the Government of Republic of Lithuania (Litauen); RANNIS

The Citizens’ Service – Turning Public-Private Outside-In
Hovedsøker
Madeleine Siösteen-Thiel
VINNOVA, Sverige

Deltagere/Partnere
Norges Forskningsråd; Information Society Committee under the Government of Republic of Lithuania (Litauen); Research liason, Unversity of Iceland/ RANNIS/ Prime Minister´s Office, Iceland; State Chancellery/ eGovernance Academy/ Estonian Science Foundation


Nordic-Asian Research Funding Cooperation
Hovedsøker
Jaana Roos
Academy of Finland, Finland

Deltagere/Partnere
Norges Forskningsråd; FAS (Forskningsrådet för arbetsliv och sosialvetenskap), Sverige; RANNIS (Island); Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Danmark

The Nordic eScience Initiative
Hovedsøker
Gudmund Høst
Norges Forskningsråd, Norge

Deltagere/Partnere
Finlands Akademi; Vetenskapsrådet (Sverige); Dansk Center for Scientific Computing; University of Iceland/ RANNIS

Koordineringsprogam for nordiske forskningsfinansierer
Gjennom utlysning av midler til NORIA-net har NordForsk ønsket å initiere koordineringsaktiviteter som kan lede til synergieffekter, verdifulle samarbeid og felles satsninger innen forskningsfinansiering og forskningspolitikk i Norden. Nasjonale forsknings- og innovasjonsfinansierende organer samt forskningsadministrerende organer i Norden kunne søke NordForsk om midler til å etablere NORIA-net i 2007.

Utlysningen ble lansert 15 mai 2007 og hadde søknadsfrist 3 oktober samme år. NORIA-net-prosjektene forventes å starte sine aktiviteter tidlig i 2008. NorForsk vil delta aktivt i NORIA-net-prosjektenes aktiviteter.Mer informasjon om NORIA-net-prosjektene vil snart være tilgjengelig på NordForsks hjemmesider.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her