Norsk forskerutdanning må forbedres

18.03.2002
I en evaluering av norsk forskerutdanning initiert av det norske Universitets- og høgskolerådet (UHR), går det frem at det er behov for store endringer og tiltak for å forbedre utdanningen av doktorgradskandidater i Norge.
I en evaluering av norsk forskerutdanning initiert av det norske Universitets- og høgskolerådet (UHR), går det frem at det er behov for store endringer og tiltak for å forbedre utdanningen av doktorgradskandidater i Norge.

I Norge utdannes nemlig færre doktorgradskandidater i de fleste fagområder enn i de andre nordiske land. Doktorgradskandidatene er dessuten for gamle når de disputerer, og gjennomstrømningen i doktorgradsstudiet er for dårlig.

Evalueringen er utarbeidet av Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU), i samarbeid med et nordisk panel av fageksperter. UHR etablerte også, i samarbeid med Norges forskningsråd og Utdannings- og forskningsdepartementet, en styringsgruppe som ble ledet
av nestlederen i UHRs forskningsutvalg, professor Kathrine Skretting, NTNU.

Styringsgruppen foreslår følgende endrings- og forbedringstiltak i doktorgradsutdanningen i Norge:
  • En langt større del av stipendatstillingene må finansieres over lærestedenes budsjetter.
  • Opptak til doktorgradsstudiet bør normalt foregå etter det første året av mastergradsstudiet, slik at forskerutdanningen kan gjennomføres i ung alder.
  • Forskerutdanningsperioden bør være fireårig for samtlige doktorgradsstudenter. Til erstatning for den ettårige pliktarbeidsdelen innføres et halvt års opplæringsprogram i undervisning, vitenskapelig formidling, etc. med en praksisdel. Det fører til at studentene vil få et halvt år ekstra til arbeidet med avhandlingen, eventuelt til en styrking av det nåværende opplæringsprogrammet i forskningsmetode og teori i de fag hvor dette er svakt utviklet.
  • Avhandlingen bør reduseres til et normalt internasjonalt nivå i de fag hvor dr.philos.-tradisjonen henger igjen.
  • Norge bør utvikle forskerskoler i tilknytning til de beste forskningsmiljøene (som de fremtidige sentre for fremragende forskning). Slike forskerskoler kan sette en standard for andre miljøer med hensyn til å drive doktorgradsstudentene igjennom med godt resultat i løpet av normert tid.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her