Norsk forskerutdanning må forbedres

18.03.2002
I en evaluering av norsk forskerutdanning initiert av det norske Universitets- og høgskolerådet (UHR), går det frem at det er behov for store endringer og tiltak for å forbedre utdanningen av doktorgradskandidater i Norge.
I en evaluering av norsk forskerutdanning initiert av det norske Universitets- og høgskolerådet (UHR), går det frem at det er behov for store endringer og tiltak for å forbedre utdanningen av doktorgradskandidater i Norge.

I Norge utdannes nemlig færre doktorgradskandidater i de fleste fagområder enn i de andre nordiske land. Doktorgradskandidatene er dessuten for gamle når de disputerer, og gjennomstrømningen i doktorgradsstudiet er for dårlig.

Evalueringen er utarbeidet av Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU), i samarbeid med et nordisk panel av fageksperter. UHR etablerte også, i samarbeid med Norges forskningsråd og Utdannings- og forskningsdepartementet, en styringsgruppe som ble ledet
av nestlederen i UHRs forskningsutvalg, professor Kathrine Skretting, NTNU.

Styringsgruppen foreslår følgende endrings- og forbedringstiltak i doktorgradsutdanningen i Norge:
  • En langt større del av stipendatstillingene må finansieres over lærestedenes budsjetter.
  • Opptak til doktorgradsstudiet bør normalt foregå etter det første året av mastergradsstudiet, slik at forskerutdanningen kan gjennomføres i ung alder.
  • Forskerutdanningsperioden bør være fireårig for samtlige doktorgradsstudenter. Til erstatning for den ettårige pliktarbeidsdelen innføres et halvt års opplæringsprogram i undervisning, vitenskapelig formidling, etc. med en praksisdel. Det fører til at studentene vil få et halvt år ekstra til arbeidet med avhandlingen, eventuelt til en styrking av det nåværende opplæringsprogrammet i forskningsmetode og teori i de fag hvor dette er svakt utviklet.
  • Avhandlingen bør reduseres til et normalt internasjonalt nivå i de fag hvor dr.philos.-tradisjonen henger igjen.
  • Norge bør utvikle forskerskoler i tilknytning til de beste forskningsmiljøene (som de fremtidige sentre for fremragende forskning). Slike forskerskoler kan sette en standard for andre miljøer med hensyn til å drive doktorgradsstudentene igjennom med godt resultat i løpet av normert tid.
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her