Norsk forskning når frem i EU

16.11.2005
Europakommisjonen har målt landenes suksess i det sjette rammeprogrammet, og Norge har høyest uttelling. 26,1 prosent av de norske søknadene får bevilgning.
Dette resultatet plasserer Norge foran land som Belgia, Frankrike, Nederland og Sveits. Det er ca 150 000 institusjoner som konkurrerer om pengene. Norge deltar med 35 prosent fra institutter, 31 prosent fra næringslivet, 22 prosent fra UoH og 12 prosent fra andre, ikke-FoU-utførende organisasjoner.

EUs sjette rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling startet i 2003, og det er oversikten over de enkelte landenes uttellinger frem til mai 2005 som nå har blitt presentert.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her