Norsk forskning og næringliv knyttes tettere sammen

30.08.2005
Nettstedet forskning.no har lansert en egen næringlivsseksjon, samtidig med at innovasjonssatsingen i Forskningsrådet fremstår i ny drakt. - Det er generelt for liten forståelse mellom næringslivet og akademia for samarbeid om forskning og utvikling og innovasjon, sa utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet.
- Norge henger litt etter i forhold til andre land på dette feltet, og tiltaket med en egen næringslivsseksjon på forskning.no vil være et godt bidrag til rette opp dette misforholdet, sa Clemet.

Næringslivsseksjonen på forskning.no er utviklet med støtte fra Nærings- og handelsdepartementet, og fokuserer på skjæringspunktet mellom forskning og næringsliv. Nettstedet vil bringe nyheter og bakgrunnsartikler om innovasjon og kommersialisering av forskning, samt fakta for forskningsbaserte bedrifter.

Samtidig vil Norges Forskningsråd blir en enklere og mer attraktivt partner for næringsliv som investerer i forskning og utvikling (FoU). Norsk næringsliv har uttrykt at det er for komplisert å finne frem til ordninger som kan utløse FoU-prosjekter. Derfor har Forskningsrådet gått kritisk gjennom sitt tilbud for å gjøre brukergrensesnittet enklere og mer treffsikkert. Nå tas det noen konkrete grep for å få flere bedrifter til å søke forskningsfinansiering. Blant annet lanseres i høst ”Brukerstyrt innovasjonssarena” som er en samling av flere tidligere innovasjonsprogrammer.

Les mer hos Forskningsrådet og forskning.no.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her