Norsk-iransk forskning kunne ikke trykkes i USA

07.03.2006
To forskningsartikler fra det geovitenskapelige miljøet i Bergen var godkjent for trykking i et prestisjetungt amerikansk tidsskrift. Så ble det oppdaget at noen av forskerne hadde tilknytning til Iran.
Med henvisning til den iranske tilknytningen nektet altså det amerikanske tidsskriftet å trykke artiklene.
– Dette er en alvorlig inngripen i den akademiske frihet, sier rektor ved UiB, Sigmund Grønmo. Han har tatt saken opp med amerikanske myndigheter, melder De Forskningsetiske Komiteer.

Det skal være den amerikanske anti-terrorloven som står i veien for publisering av artiklene. Den ene artikkelen var skrevet av fire forfattere, hvorav tre iranere. En av iranerne har norsk veileder til sin doktorgrad, men datagrunnlaget henter han fra det statlige iranske oljeselskapet, hvor han er ansatt. Den andre artikkelen bygger også på iranske data, men begge forfatterne kommer fra Institutt for geovitenskap i Bergen. Begge artiklene var av høy kvalitet, ifølge en referee-gruppe tidsskriftet benyttet. Tidsskriftets juridiske rådgiver mente derimot at det var imot amerikansk lov å publisere forskning av personer med tilknytning til iranske myndigheter.

Rektor ved Universitetet i Bergen, Sigmund Grønmo, har tatt saken opp med det amerikanske utdanningsdepartementet, foreningen for amerikanske universiteter og National Science Foundation, som tar saken videre i USA.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her