Norsk kunnskapsminister satser på NordForsk

30.01.2006
Norge har formannskapet i Nordisk Ministerråd i 2006. Den norske forskningsminister Øystein Djupedal vil gjøre Norden til en ledende og attraktiv region for forskning og understreker at NordForsk er ett av de viktigste virkemidlene for å få det til.
- Det blir en viktig oppgave for det norske formannskapet å følge opp at NordForsk bidrar til å oppfylle visjonen om Norden som en ledende og attraktiv region for forskning. Det er avgjørende at de nasjonale forskningsfinansierende organene støtter opp om NordForsk for at dette nye samarbeidsorganet skal kunne fungere etter intensjonen, sier Djupedal til forskning.no.

- Noe av det mest spennende med opprettelsen av NordForsk, er at de nasjonale forskningsfinansierende institusjonen er blitt koblet sammen på en ny måte. Men NordForsks suksess vil selvsagt være avhengig av at de nordiske forskningsrådene aktivt utnytter de mulighetene nordisk samarbeid gir.

Les hele intervjuet på forskning.no
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her