Norsk næringsliv bruker mer på forskning

17.08.2006
Norsk næringsliv brukte 3 prosent mer på forskning i 2005 enn året før, melder Statistisk sentralbyrå. Nå bruker næringslivet totalt 13,3 milliarder NOK på forskning. Antallet årsverk til forskning økte med 4 prosent i samme periode.
Til sammen 14600 næringslivsansatte jobber med forskning, viser det foreløpige tallmaterialet.

Foretak med minst 50 sysselsatte brukte 9,9 milliarder kroner og 10 500 årsverk på forskning og utvikling i 2005, mens foretak med 10-49 sysselsatte brukte 3,4 milliarder og utførte 4 100 FoU-årsverk.

Statistisk sentralbyrå kommer med flere tall i desember.

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her