Norsk næringsliv bruker mer på forskning

17.08.2006
Norsk næringsliv brukte 3 prosent mer på forskning i 2005 enn året før, melder Statistisk sentralbyrå. Nå bruker næringslivet totalt 13,3 milliarder NOK på forskning. Antallet årsverk til forskning økte med 4 prosent i samme periode.
Til sammen 14600 næringslivsansatte jobber med forskning, viser det foreløpige tallmaterialet.

Foretak med minst 50 sysselsatte brukte 9,9 milliarder kroner og 10 500 årsverk på forskning og utvikling i 2005, mens foretak med 10-49 sysselsatte brukte 3,4 milliarder og utførte 4 100 FoU-årsverk.

Statistisk sentralbyrå kommer med flere tall i desember.

Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her