Norsk-svensk samarbeid innen Nordområdesatsningen

27.06.2007
Samarbeid mellom universitets- og forkningmiljøene i nord er viktig når Norge og Sverige nå intensiverer sitt samarbeid i Barentsregionen. Prioriterte områder er fiskeri, miljø- og ressursforvaltning, sikkerhetspolitikk, petroelumsutvinning og atomsikkerhet.
 Norsk-svensk samarbeid innen Nordområdesatsningen
Sverige og Norge har utarbeidet et felles referansedokument for å sikre en best mulig videreutvikling av de to landenes samarbeid i Nordområdene. Les hele dokumentet her.

Det er en stor utfordring å skulle utnytte Nordområdenes økonomiske utviklingspotensiale relatert til oljeutvinning og samtidig bevare de unike naturressursene og være ledende i internasjonal klimapolitikk. Norge har formannskapet i Arktisk råd inneværende periode; og senere vil Danmark og Sverige overta. Alle tre landene har valgt seg bærekraftig utnyttelse av naturressurser som felles prioritering for sine perioder.

Samarbeid mellom universitets- og forskningmiljøene i Nord, gjennom student- og forskermobilitet og andre former for kunnskapsutveksling, blir viktig i samarbeidet for å sikre økt kunnskap og en positiv utvikling i regionen. Den største utfordringen for næringslivsrettet og privtafinansiert forskning i nord, er tilgang til kapital i forskningsintensive bransjer.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her