Norsk-svensk samarbeid innen Nordområdesatsningen

27.06.2007
Samarbeid mellom universitets- og forkningmiljøene i nord er viktig når Norge og Sverige nå intensiverer sitt samarbeid i Barentsregionen. Prioriterte områder er fiskeri, miljø- og ressursforvaltning, sikkerhetspolitikk, petroelumsutvinning og atomsikkerhet.
 Norsk-svensk samarbeid innen Nordområdesatsningen
Sverige og Norge har utarbeidet et felles referansedokument for å sikre en best mulig videreutvikling av de to landenes samarbeid i Nordområdene. Les hele dokumentet her.

Det er en stor utfordring å skulle utnytte Nordområdenes økonomiske utviklingspotensiale relatert til oljeutvinning og samtidig bevare de unike naturressursene og være ledende i internasjonal klimapolitikk. Norge har formannskapet i Arktisk råd inneværende periode; og senere vil Danmark og Sverige overta. Alle tre landene har valgt seg bærekraftig utnyttelse av naturressurser som felles prioritering for sine perioder.

Samarbeid mellom universitets- og forskningmiljøene i Nord, gjennom student- og forskermobilitet og andre former for kunnskapsutveksling, blir viktig i samarbeidet for å sikre økt kunnskap og en positiv utvikling i regionen. Den største utfordringen for næringslivsrettet og privtafinansiert forskning i nord, er tilgang til kapital i forskningsintensive bransjer.
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her