Norske bedriftsledere vil satse på forskning

29.08.2005
Blant norske bedriftsledere som kjenner Forskningsmeldingen, er åtte av ti positive til de høye ambisjonene. Imidlertid er det et flertall av bedriftslederne som ikke kjenner innholdet i meldingen.
Norges Forskningsråd har ved hjelp av Perduco fått utført en undersøkelse blant tusen ledere av forskningsrelevante bedrifter. Det viser seg at 80 prosent av lederne som er kjent med forskningsmeldingen, er positive til målsetningen om at 3 prosent av BNP til forskning innen 2010. Det forventes at næringslivet skal bidra med 2/3 av investeringene. Vel halvparten av lederne mente dette var realistisk.

Det store flertallet av bedriftslederne, 85 prosent, kjente imidlertid ikke til innholdet i forskningsmeldingen, to måneder etter at den ble presentert.

Les mer hos Forskningsrådet.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her