Norske rektorer advarer mot forskerflukt

19.05.2006
Rektorene for de tre største norske universitetene advarer: De beste forskerne unnslipper. Det viser seg at mange av de beste forskerne i Norge velger bort universitetskarrierer til fordel for det private næringsliv, der de kan få mye høyere lønn.
En ny undersøkelse fra Institutt for samfunnsforskning viser at forskere i det private tjener 20 prosent mer en sine kollegaer med sammenlignbar kompetanse som jobber i staten. Nå frykter universitetsrektorene at rekrutteringsproblemer vil få innvirkning på forskningen og undervisningen ved universitetene:

- Skal Norge hevde seg i internasjonal forskning, og nå målet om 3 prosent av brutto nasjonalprodukt til forskning innen 2010, så må lønnsbetingelsene bli mye bedre. I dag mister vi mange av de beste talentene fordi lønna ikke er konkurransedyktig, sier rektor Sigmund Grønmo ved Universitetet i Bergen til Dagsavisen. Han mener den akademiske friheten og de store fagmiljøene ved universitetene ikke lenger kan kompensere for lavere lønn. Lønnsforskjellene har blitt for store, mener han.

Mest attraktive i det private næringsliv er leger, jurister og tannleger.
– På disse områdene er det opplagt en fare for at kvaliteten på forskningen svekkes. Gjennomsnittsalderen er gjennomgående høy, og staben må fornyes i løpet av få år, sier rektor Geir Ellingsrud ved Universitetet i Oslo.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim opplever hard konkurranse om de beste forskerne, og opplever at høy lønn og god infrastruktur lokker arbeidskraften over til det private:
– Vi skal ikke være lønnsledende, men vi taper i konkurransen om de beste med det kjempegapet det er til privat næringsliv i dag. I tillegg må vi tilby et godt forskningsmiljø, med laboratorier og støtte av høy kvalitet, mener han.
Nyhetsbrev
Facebook