Norske rektorer advarer mot forskerflukt

19.05.2006
Rektorene for de tre største norske universitetene advarer: De beste forskerne unnslipper. Det viser seg at mange av de beste forskerne i Norge velger bort universitetskarrierer til fordel for det private næringsliv, der de kan få mye høyere lønn.
En ny undersøkelse fra Institutt for samfunnsforskning viser at forskere i det private tjener 20 prosent mer en sine kollegaer med sammenlignbar kompetanse som jobber i staten. Nå frykter universitetsrektorene at rekrutteringsproblemer vil få innvirkning på forskningen og undervisningen ved universitetene:

- Skal Norge hevde seg i internasjonal forskning, og nå målet om 3 prosent av brutto nasjonalprodukt til forskning innen 2010, så må lønnsbetingelsene bli mye bedre. I dag mister vi mange av de beste talentene fordi lønna ikke er konkurransedyktig, sier rektor Sigmund Grønmo ved Universitetet i Bergen til Dagsavisen. Han mener den akademiske friheten og de store fagmiljøene ved universitetene ikke lenger kan kompensere for lavere lønn. Lønnsforskjellene har blitt for store, mener han.

Mest attraktive i det private næringsliv er leger, jurister og tannleger.
– På disse områdene er det opplagt en fare for at kvaliteten på forskningen svekkes. Gjennomsnittsalderen er gjennomgående høy, og staben må fornyes i løpet av få år, sier rektor Geir Ellingsrud ved Universitetet i Oslo.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim opplever hard konkurranse om de beste forskerne, og opplever at høy lønn og god infrastruktur lokker arbeidskraften over til det private:
– Vi skal ikke være lønnsledende, men vi taper i konkurransen om de beste med det kjempegapet det er til privat næringsliv i dag. I tillegg må vi tilby et godt forskningsmiljø, med laboratorier og støtte av høy kvalitet, mener han.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her