NTAs stakeholdermøte holdt i Helsinki

16.02.2015
The Nordic Trial Alliance (NTA) arrangerte nylig sitt årlige stakeholdermøte på Paasitorni Hotel and Conference Center i Helsinki. NTA jobber med å øke antall kliniske multisenterstudier i Norden og møtet tok for seg de etiske og juridiske utfordringene med et tettere nordisk samarbeid.
NTAs stakeholdermøte holdt i Helsinki

De siste ti årene har det vært en nedgang i antall kliniske studier utført i Norden og NTA har som målsetting å snu denne negative trenden. Pilotprosjektet går over tre år og er en del av Nordisk Ministerråds program ‘Holdbar nordisk velferd’ som jobber med å identifisere nye innovative løsninger for å fornye de nordiske velferdssystemene. 

Dagen bydde på innlegg fra blant annet Stuart Gander, administrerende direktør Boston Consulting Group i Stockholm, Marjut Salokannel, juridisk ekspert, Jacob Hølen, sekretariatsleder ved Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM), og Pierre Lafolie, prosjektleder for NTA. 

Les hele artikkelen på NTAs hjemmeside

Nordic Trial Alliance (NTA) er finansiert av NordForsk og Nordisk Ministerråd. 

Tekst: Tor Martin Nilsen

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her