Ny bibliometri-rapport fra NordForsk

Ny bibliometri-rapport fra NordForsk

28.03.2014
NordForsk har nettopp gitt ut en ny og utvidet versjon av rapporten Comparing Research at Nordic Universities using Bibliometric Indicators. Denne utvidede rapporten inkluderer årene 2000 – 2012 og inneholder også bibliometri om humaniora og samfunnsvitenskap.

Metodikken er den samme som i den forrige rapporten som kom ut i 2011, men mer informasjon er inkludert. Rapporten viser at bibliometri kan brukes til å beskrive universitetenes prestasjoner på en mer nyansert måte enn mange internasjonale rangeringer. Rapporten bruker metoder som viser ulikheter i universitetenes forskningsprofiler. Fokuset ligger på å gi pålitelige og gjenkjennbare beskrivelser av likheter og ulikheter i universitetenes aktiviteter, profiler og innvirkning.

Last ned eller bestill bibliometri-rapporten.

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her