Ny bibliometri-rapport fra NordForsk

Ny bibliometri-rapport fra NordForsk

28.03.2014
NordForsk har nettopp gitt ut en ny og utvidet versjon av rapporten Comparing Research at Nordic Universities using Bibliometric Indicators. Denne utvidede rapporten inkluderer årene 2000 – 2012 og inneholder også bibliometri om humaniora og samfunnsvitenskap.

Metodikken er den samme som i den forrige rapporten som kom ut i 2011, men mer informasjon er inkludert. Rapporten viser at bibliometri kan brukes til å beskrive universitetenes prestasjoner på en mer nyansert måte enn mange internasjonale rangeringer. Rapporten bruker metoder som viser ulikheter i universitetenes forskningsprofiler. Fokuset ligger på å gi pålitelige og gjenkjennbare beskrivelser av likheter og ulikheter i universitetenes aktiviteter, profiler og innvirkning.

Last ned eller bestill bibliometri-rapporten.

Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her