Ny bok: Dårlige tider for forskning i Norge

20.09.2005
Spesialrådgiver ved NIFU STEP, Hans Skoie, er ute med en ny bok, Norsk forskningspolitikk i etterkrigstiden. Magasinet Forskerforum kaller den en overbevisende og trist fremstilling.
Skoie, som nylig har pensjonert seg, oppsummerer i boka sine 40 år som forsker på norsk akademia. Kort oppsummert finner Skoie at de korporative kreftene har for mye makt, at det er for dårlig samarbeid mellom forskningssektorene, at konflikter blir forsøkt feid under teppet, at forskningsmeldingene er uærlige og at politikerne og byråkratene har for lite kunnskap. Forfatteren mener også at den siste norske forskningsmeldingen tilkjennegir for høye ambisjoner og for lite realisme.

Boka er utgitt på Cappelen Akademisk.

Les mer i Forskerforum.
Nyhetsbrev
Facebook