Ny digital utgave av Legislation on biotechnology in the Nordic countries

05.07.2017
Nordisk komité for bioetikk og NordForsk lanserer fjerde utgave av Legislation on biotechnology in the Nordic countries. Rapporten gir en oppdatert oversikt over de nordiske landenes lovgivning innen en rekke områder, deriblant assistert befruktning, biobanker, kloning og embryoforskning.
Ny digital utgave av Legislation on biotechnology in the Nordic countries

Rapporten kom ut for første gang i 2014 og har siden den gang vært etterspurt blant forskere og jurister i både Norden og ellers i Europa.

– En av komitéens oppgaver er å følge utviklingen av lovgivningen innenfor bioteknologi i Norden og det gleder oss stort at de tre foregående utgavene har blitt så godt mottatt. Ettersom endringer skjer fort innen bioetikk, mener vi det er viktig å komme med årlige utgaver, blant annet for å øke kunnskapen om de ulike bioetiske rammeverk i Norden, sier Arnar Pálsson, medlem av Nordisk komité for bioetikk og førsteamanuensis ved institutt for biologi på Universitetet på Island.

Last ned 2017-utgaven av Legislation on biotechnology in the Nordic countries

Om Nordisk komité for bioetikk

Ble grunnlagt i 1989 for å fremme nordisk samarbeid og informasjonsutveksling innenfor bioetikk mellom forskere, parlamentarikere, opinionsdannere og offentlig ansatte. Komitéen har to medlemmer fra hvert av de nordiske landene og medlemmene utnevnes for tre år om gangen av NordForsks styre basert på nasjonale nominasjoner. Komitéen velger selv sin leder og vervet roterer årlig mellom landene. Nordisk komité for bioetikk har siden 2014 vært en del av NordForsks virksomhet.

Tekst: Tor Martin Nilsen

Marianne Aastebøl Minge - Leder for operativ virksomhet
Kontaktperson Marianne Aastebøl Minge
Leder for operativ virksomhet
Work +47 936 02 527
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her