Ny direktør for Danmarks Grundforskningsfond

28.11.2006
1. januar 2007 får Danmarks Grundforskningsfond ny direktør: Professor, dr.med., lic.techn. Thomas Sinkjær. Han kommer fra stillingen som leder for Danmarks Grundforskningsfonds Center for Sanse-Motorisk Interaktion ved Aalborg Universitet.
Sinkjær er foreløpig ansatt for en seksårs periode. Hans fremste oppgave blir å sikre fortsatt høy faglig integritet i fondets arbeid, og at fondet tilføres ytterligere midler.

Han avløser direktør Ole Fejerskov.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her