Ny direktør for Danmarks Grundforskningsfond

28.11.2006
1. januar 2007 får Danmarks Grundforskningsfond ny direktør: Professor, dr.med., lic.techn. Thomas Sinkjær. Han kommer fra stillingen som leder for Danmarks Grundforskningsfonds Center for Sanse-Motorisk Interaktion ved Aalborg Universitet.
Sinkjær er foreløpig ansatt for en seksårs periode. Hans fremste oppgave blir å sikre fortsatt høy faglig integritet i fondets arbeid, og at fondet tilføres ytterligere midler.

Han avløser direktør Ole Fejerskov.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev
Facebook