Ny direktør i NordForsk

16.12.2009
Gunnel Gustafsson er utnevnt til ny direktør for NordForsk og tiltrer allerede 1. januar 2010. Gustafsson kommer fra stillingen som visegeneraldirektør i det svenske Vetenskapsrådet, og har sittet i NordForsks styre siden opprettelsen i 2005. Hennes akademiske bakgrunn er innenfor statsvitenskap.
 Ny direktør i NordForsk
- Styret er svært begeistret over utnevnelsen av professor Gunnel Gustafsson som ny direktør for NordForsk. Organisasjonen er svært heldig som har fått en så erfaren og kompetent leder, og som har en klar visjon for å utnytte de mulighetene det nordiske samarbeidet tilbyr. Styret ser fram til å samarbeide med henne i den utfordrende tiden vi har foran oss, sier professor Gudrun Nordal, styreleder i NordForsk.

Gunnel Gustafsson har bred erfaring fra, og innsikt i, forskningssamarbeid og -politikk både nasjonalt og internasjonalt, i tillegg til hennes kjennskap til NordForsk gjennom posisjonen som styremedlem. Hennes bakgrunn og omfattende nettverk i Sverige og i de øvrige nordiske landene vil bidra til å styrke samspillet mellom NordForsk og de nasjonale aktørene i forskningsområdet. Hun har også arbeidet tett med utviklingen av det europeiske forskningssamarbeidet og har blant annet spilt en rolle på dette feltet under det svenske formannskapet for EU høsten 2009.

- Att bli ny ledare för NordForsk är ett mycket viktigt uppdrag, sier Gustafsson. - Jag ser fram emot det mångfasetterade arbetetsuppgifterna med glädje, entusiasm och förväntan. Toppforskningsinitiativet innebär praktiskt samarbete mellan de tre nordiska institutionerna NordForsk, NICe och NEF och detta bör kunna bli en hävstång för fortsatt nordiskt samarbete över traditionella sektorsgränser. Det finns mycket kompetens hos personalen vid NordForsk och jag kommer att ställa stora krav både på dem och på mig själv. Tillsammans har vi möjlighet att skapa en platform för samarbete i Norden som kompletterar det som redan görs på nationell nivå och ökar kvaliteten på forskningen i Norden från en redan ganska hög nivå.

- Hvilke utfordringer har NordForsk, og hva vil være det viktigste å starte med?

Utmaningen för NordForsk är nu att bli ännu mer synlig och respekterad både inom Norden och i Europa. Efter de första fem åren är det dags att fokusera arbetet så att de relativt små resurser som står till förfogande kan användas optimalt. Det gäller att skapa incitament för deltagande i samnordikt arbete men också respekt för att de enskilda länderna ibland vill gå sin egen väg. Min vision är att det nordiska samarbetet ska komma att präglas av insikten att vi som är fem små länder i Europas periferi har mycket att vinna på att uppträda gemensamt. Att formulera och förankra en strategi med den målsättningen är det jag vill ta mig an först.

- Hvilke utfordringer og muligheter ligger i samspill mellom nasjonalt, nordisk og europeisk nivå – gjerne med henvisning til Lund-deklarasjonen?

Vi lever i en global tid som också präglas av snabba samhällsförändringar av olika slag. I den situationen är samspelet mella det globala, nationella, europeiska och lokala a och o. I linje med förslagen i Lund Declaration – som utarbetades under det svenska ordförandehalvåret – bör europeisk forskning efter 2013 då det nuvarade ramprogrammet upphör inriktas på att stärka den forskarinitierade forskningen, men också på tvärvetenskpligt forskningssamarbete. Det sistnämnda syftar till att möta de utmaningar som vi gemensamt står inför i vår samtid t.ex. klimatförändringarna, näringslivets omställning, globala hälsoproblem osv. Om det ska bli möjligt att omvandla de problem vi står inför till möjligheter gäller det bl.a. att integrera samhällsvetenskap och humaniora i den forskning som syftar till att och skapa framåtskridade och utveckling i världen.

Tekst: Anne Riiser
Foto: Vetenskapsrådet
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her